Our users added

140817

cards so far.

< backPublic folders

Slovní druhy

Folders and cards

FolderSlovní druhy

Flashcards

Search: x
Loading...
Front side Flip side
částice 9
auuuuu citoslovce 10
doma příslovce 6
hajný zpodstatnělé přídavné jméno 1
jíst sloveso
Karel podstatné jméno vlastní 1
Kravín Podstatné jméno 1
který vztažné zájmeno
Malinkatý Přídavné jméno
na předložka 7
Card number
17
Display cards
Loading...