Naši užívatelia pridali už

140817

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 13788

Celkom pridané kariet 140817

Celkom spustené opakovanie 15319

Celkom opakovanie kariet 664055

Celkový čas, strávený opakovaním 1243 dní, 14:37:43

Celkom vytvorené predmetov 2375

Celkom vytvorené priečinkov 5260