Naši užívatelia pridali už

140817

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 11453

Celkom pridané kariet 140817

Celkom spustené opakovanie 15300

Celkom opakovanie kariet 663040

Celkový čas, strávený opakovaním 1243 dní, 9:20:45

Celkom vytvorené predmetov 2375

Celkom vytvorené priečinkov 5260