Naši užívatelia pridali už

139297

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 5053

Celkom pridané kariet 139297

Celkom spustené opakovanie 15068

Celkom opakovanie kariet 647066

Celkový čas, strávený opakovaním 1239 dní, 9:25:05

Celkom vytvorené predmetov 2365

Celkom vytvorené priečinkov 5240