Naši užívatelia pridali už

137814

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 4798

Celkom pridané kariet 137814

Celkom spustené opakovanie 14836

Celkom opakovanie kariet 631851

Celkový čas, strávený opakovaním 1215 dní, 2:03:26

Celkom vytvorené predmetov 2364

Celkom vytvorené priečinkov 5232