Naši užívatelia pridali už

138418

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 4799

Celkom pridané kariet 138418

Celkom spustené opakovanie 14925

Celkom opakovanie kariet 637724

Celkový čas, strávený opakovaním 1229 dní, 5:52:03

Celkom vytvorené predmetov 2364

Celkom vytvorené priečinkov 5235