Naši užívatelia pridali už

140817

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 13195

Celkom pridané kariet 140817

Celkom spustené opakovanie 15316

Celkom opakovanie kariet 663825

Celkový čas, strávený opakovaním 1243 dní, 13:45:39

Celkom vytvorené predmetov 2375

Celkom vytvorené priečinkov 5260