Naši užívatelia pridali už

139205

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 4872

Celkom pridané kariet 139205

Celkom spustené opakovanie 15006

Celkom opakovanie kariet 643493

Celkový čas, strávený opakovaním 1237 dní, 23:44:28

Celkom vytvorené predmetov 2365

Celkom vytvorené priečinkov 5239