Naši užívatelia pridali už

139576

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 5133

Celkom pridané kariet 139576

Celkom spustené opakovanie 15093

Celkom opakovanie kariet 648969

Celkový čas, strávený opakovaním 1240 dní, 5:11:28

Celkom vytvorené predmetov 2366

Celkom vytvorené priečinkov 5241