Naši užívatelia pridali už

140566

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 5547

Celkom pridané kariet 140566

Celkom spustené opakovanie 15204

Celkom opakovanie kariet 658459

Celkový čas, strávený opakovaním 1242 dní, 7:54:49

Celkom vytvorené predmetov 2370

Celkom vytvorené priečinkov 5250