Naši užívatelia pridali už

141030

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 14963

Celkom pridané kariet 141030

Celkom spustené opakovanie 15386

Celkom opakovanie kariet 666104

Celkový čas, strávený opakovaním 1243 dní, 18:21:12

Celkom vytvorené predmetov 2378

Celkom vytvorené priečinkov 5264