Naši užívatelia pridali už

140816

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 7501

Celkom pridané kariet 140816

Celkom spustené opakovanie 15298

Celkom opakovanie kariet 662662

Celkový čas, strávený opakovaním 1243 dní, 7:00:46

Celkom vytvorené predmetov 2374

Celkom vytvorené priečinkov 5259