Naši užívatelia pridali už

140990

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 14360

Celkom pridané kariet 140990

Celkom spustené opakovanie 15369

Celkom opakovanie kariet 665468

Celkový čas, strávený opakovaním 1243 dní, 16:37:29

Celkom vytvorené predmetov 2377

Celkom vytvorené priečinkov 5262