Naši užívatelia pridali už

140776

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 5608

Celkom pridané kariet 140776

Celkom spustené opakovanie 15267

Celkom opakovanie kariet 661735

Celkový čas, strávený opakovaním 1243 dní, 2:50:52

Celkom vytvorené predmetov 2373

Celkom vytvorené priečinkov 5253