Naši užívatelia pridali už

140744

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 5593

Celkom pridané kariet 140744

Celkom spustené opakovanie 15235

Celkom opakovanie kariet 660290

Celkový čas, strávený opakovaním 1242 dní, 20:21:25

Celkom vytvorené predmetov 2371

Celkom vytvorené priečinkov 5251