Naši užívatelia pridali už

140776

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 5618

Celkom pridané kariet 140776

Celkom spustené opakovanie 15274

Celkom opakovanie kariet 661748

Celkový čas, strávený opakovaním 1243 dní, 2:52:27

Celkom vytvorené predmetov 2373

Celkom vytvorené priečinkov 5253