Naši užívatelia pridali už

138751

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 4803

Celkom pridané kariet 138751

Celkom spustené opakovanie 14968

Celkom opakovanie kariet 640272

Celkový čas, strávený opakovaním 1232 dní, 2:41:19

Celkom vytvorené predmetov 2365

Celkom vytvorené priečinkov 5239