Naši užívatelia pridali už

140425

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 5496

Celkom pridané kariet 140425

Celkom spustené opakovanie 15187

Celkom opakovanie kariet 656777

Celkový čas, strávený opakovaním 1241 dní, 21:36:34

Celkom vytvorené predmetov 2367

Celkom vytvorené priečinkov 5244