Naši užívatelia pridali už

140660

študijných kariet.

Celkové štatistiky

Celkom užívateľov 5579

Celkom pridané kariet 140660

Celkom spustené opakovanie 15226

Celkom opakovanie kariet 659420

Celkový čas, strávený opakovaním 1242 dní, 15:58:25

Celkom vytvorené predmetov 2371

Celkom vytvorené priečinkov 5251