Naši užívatelia pridali už

140816

študijných kariet.

< späťPříslovečné určení

Nastavenie opakovania

Opakovanie priečinkuPříslovečné určení

Klávesové skratky A - Ukáž odpoveď
S - Preskočiť kartu
Q - Správne
W - Nesprávne