Naši užívatelia pridali už

140817

študijných kariet.

< späťNihongo

Nastavenie opakovania

Priečinky

Opakovanie priečinkuNihongo

Klávesové skratky A - Ukáž odpoveď
S - Preskočiť kartu
Q - Správne
W - Nesprávne