Naši užívatelia pridali už

140816

študijných kariet.

< späťChemie- prvky

Nastavenie opakovania

Priečinky

Opakovanie priečinkuChemie- prvky

Klávesové skratky A - Ukáž odpoveď
S - Preskočiť kartu
Q - Správne
W - Nesprávne