Naši užívatelia pridali už

140660

študijných kariet.

< späťNěmčina - slovesa

Nastavenie opakovania

Priečinky

Opakovanie priečinkuNěmčina - slovesa

Klávesové skratky A - Ukáž odpoveď
S - Preskočiť kartu
Q - Správne
W - Nesprávne